תפילות לזיווג , פרנסה , שלום בית ,בריאות ,ועוד...תפילות נדירות של תלמידי רבי נחמן !!מברסלב.תפילות שנכתבו במסירות נפש לישועה . תפילות לאמונה ובטחון - תפילות נדירות מגדול הצדיקים שבדור .
אמונה ובטחון
פועל על Coi
דף הבית