תפילות לזיווג , פרנסה , שלום בית ,בריאות ,ועוד...תפילות נדירות של תלמידי רבי נחמן !!מברסלב.תפילות שנכתבו במסירות נפש לישועה . תפילות לגור בירושלים -אנשים סיפרו לנו אישית שעברו לגור בירושלים מתפילות אלו -בניסי ניסים!!
לגור בירושלים
פועל על Coi
דף הבית