תפילות לזיווג , פרנסה , שלום בית ,בריאות ,ועוד...תפילות נדירות של תלמידי רבי נחמן !!מברסלב.תפילות שנכתבו במסירות נפש לישועה . תפילות לרפואה לכל אבר בגוף שנכתבו מגדולי הצדיקים שבדור
רפואה שלימה לכל עניין
פועל על Coi
דף הבית